JKS otrzymał licencję na grę w III lidze

W Rzeszowie odbyło się dziś posiedzenie Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, podczas którego rozpatrywano odwołanie naszego klubu od decyzji o nieprzyznaniu licencji na grę w III lidze w nowym sezonie.

Komisja odwoławcza uwzględniła wyjaśnienia i dokumentację złożoną przez Jarosławski Klub Sportowy i przyznała licencję uprawniającą do gry w III lidze w sezonie 2018-19. Jednocześnie z uwagi na fakt, że klub nasz dopiero 1 lipca otrzyma umowę na użytkowanie stadionu przy ulicy Bandurskiego, komisja nałożyła na JKS nadzór infrastrukturalny.

Nasza drużyna w zakończonym sezonie 2017-18 zajęła piętnastą lokatę w tabeli równoznaczną ze spadkiem do IV ligi. Otrzymanie licencji na grę w III lidze oznacza, że w przypadku zwolnienia miejsca w tej klasie rozgrywkowej (np. wskutek wycofania się którejś z drużyn) jarosławianie będą mogli to miejsce zająć.

źródło: podkarpackizpn.pl / własne

Brak komentarzy

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.