Pro junior system w IV lidze

Już od nadchodzącego sezonu kluby IV ligi powalczą o premię z programu „Pro Junior System”. 14 lipca 2018 roku odpowiednią uchwałę wprowadzającą program na szczeblu rozgrywek wojewódzkich podjął zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Celem programu jest promowanie i wspieranie jakości szkolenia w klubach poprzez premiowanie występów juniorów, a w szczególności wychowanków, w rozgrywkach seniorskich. Do tej pory funkcjonował on w ekstraklasie oraz I i II lidze. Od sezonu 2018-19 program obowiązywać będzie również na szczeblu III i IV ligi.

Wszystkie drużyny występujące w rozgrywkach IV ligi nagradzane będą za grę juniorów na podstawie specjalnej klasyfikacji. Za każdą minutę rozegraną przez juniora (czyli zawodnika posiadającego obywatelstwo polskie urodzonego w roku 2000 lub później) klub otrzyma jeden punkt. Dodatkowo jeśli zawodnik taki jest wychowankiem klubu (to znaczy był zarejestrowany w klubie – z przerwami lub nie – przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12. i 19. rokiem życia), liczba jego punktów mnożona jest przez dwa. Na podstawie liczby punktów pięć najlepszych klubów otrzyma na koniec sezonu premie finansowe (z premiowania wyłączone zostaną drużyny, które zostaną zdegradowane z ligi lub się z niej wycofają).

W nadchodzącym sezonie największą szansę na regularne występy z grona juniorów ma Kamil Bała, który mimo młodego wieku zdobył już doświadczenie w seniorskiej piłce.

Pula nagród przeznaczona przez PZPN dla klubów IV ligi wynosi łącznie 1.600.000 złotych brutto, a więc po 100.000 złotych na województwo. Najlepszy zespół w klasyfikacji otrzyma premię w wysokości 35.000 zł brutto, drugi – 25.000 zł, trzeci – 20.000 zł. Czwarte miejsce to nagroda 15.000 zł, zaś piąte – 5.000 zł.

Brak komentarzy

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.