Budżet obywatelski 2019

Kolejny raz mieszkańcy naszego miasta zdecydują o przeznaczeniu funduszy z budżetu obywatelskiego. W tym roku Jarosławski Klub Sportowy zgłosił trzy projekty, które uzyskały akceptację Urzędu Miasta.

W kategorii A (projekty o wartości powyżej 40 000 zł) głosować można na projekt zakupu i montażu LED-owej tablicy wyników (A 12).

W kategorii B (projekty od 10 001 do 40 000 zł) zachęcamy do głosowania na remont krytej trybuny na stadionie JKS (B 15).

W kategorii C (projekty do 10 000 zł) zgłosiliśmy z kolei propozycję organizacji kolejnej gali walk MMA (C 15).

Głosować należy na karcie do głosowania dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia www.jaroslaw.pl, w kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia (ul. Rynek 1, parter, pokój nr 2), a także w Punkcie Informacji Turystycznej Centrum Kultury i Promocji (ul. Rynek 5), Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Fredry (ul. ks. Jakuba Makary 1) oraz recepcji Hotelu Turkus (ul. gen. Władysława Sikorskiego 5a) oraz w siedzibie naszego klubu przy ul. Bandurskiego 2.

Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim 2019: www.jaroslaw.pl/budzet-obywatelski-miasta-jaroslawia

Brak komentarzy

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.