Podziękowania

Zarząd Jarosławskiego Klubu Sportowego 1909 składa serdeczne podziękowania firmie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za pomoc i wsparcie w realizacji wydarzenia sportowego „Piłkarze Dla Niepodległej z PGE” w dniu 13 października 2018 roku.

Brak komentarzy

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.