Klub

Jarosławski Klub Sportowy 1909

adres:
ul. Bandurskiego 2/11
37-500 Jarosław
tel./fax. (16) 627-13-70

numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000024457

konto: Bank Spółdzielczy w Jarosławiu 30-9096-0004-2001-0010-6018-0001

Logo klubu

do pobrania