Klub

Jarosławski Klub Sportowy 1909

adres:
ul. Bandurskiego 2/11
37-500 Jarosław
tel./fax. (16) 627-13-70

numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000024457

konto: Bank Spółdzielczy w Jarosławiu 30-9096-0004-2001-0010-6018-0001

Zarząd klubu

Prezes: Witold Rogala (tel. 603-888-701)
Wiceprezes: Bartłomiej Kud
Członek Zarządu: Waldemar Czajka
Członek Zarządu: Mariusz Szczybyło

Sekretarz Zarządu: Michał Łabuś

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Marek Szuba
Członek Komisji: Janusz Krasicki
Członek Komisji: Jacek Mikłasz

Logo klubu

do pobrania