Sponsorzy

jaroslaw Urząd Miasta Jarosławia Rynek 1, 37-500 Jarosław

sokolow „Sokołów” S.A. – Oddział w Jarosławiu ul. Przemysłowa 2, 37-500 Jarosław

logoklub100 Stowarzyszenie Klub 100 – JKS Jarosław

Ekogwarancja PTRE ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa

pss_spolem Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” ul. Jana Pawła II 4, 37-500 Jarosław

mosir Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sikorskiego 5, 37-500 Jarosław

klopot BHP Kłopot – odzież ochronna i robocza, art. chemiczne Widna Góra 104, 37-500 Jarosław