Szkółka piłkarska

Rodziców chcących zapisać swoje dzieci do szkółki piłkarskiej informujemy, że można tego dokonać u trenerów prowadzących każdy rocznik przed przyjściem na trening.

  • Trampkarze starsi (rocznik 1999)
  • trener: Jacek Mikłasz (kontakt: 508-299-663)
  • strona drużyny: jks1999.futbolowo.pl
  • Młodzicy starsi (rocznik 2001)
  • trener: Lech Wiśniewski (kontakt: 608-287-921)
  • Młodzicy młodsi (rocznik 2002/2003)
  • trener: Bartosz Piela (kontakt: 502-536-609)
  • strona drużyny: jks-2002.futbolowo.pl

REGULAMIN SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ

1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający zgodę rodziców i aktualne badania lekarskie.

2. Każdy zawodnik i jego rodzice zobowiązani są do dbania o dobre imię Klubu i poszanowanie Jego tradycji, zarówno na terenie obiektów sportowych, jak i poza nimi.

3. Każdy nowy zawodnik przyjmowany jest na okres próbny 2 miesięcy, po którym trener ocenia jego przydatność do gry w klubie.

4. Zespół liczy maksymalnie 25 zawodników – zawodnicy poddawani są ciągłej selekcji – brak postępów w grze może być powodem odsunięcia od treningów.

5. Każdy zawodnik i jego rodzice zobligowani są do usprawiedliwiania nieobecności na treningach; powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności mogą być podstawą o usunięcia z drużyny.

6. Zawodnicy powinni mocno dążyć do podnoszenia swoich umiejętności piłkarskich i wiedzy szkolnej; zaniedbanie obowiązków szkolnych może stanowić podstawę do zawieszenia w prawach zawodnika.

7. W czasie meczy rodzice zawodników zachowują się kulturalnie, akceptują wszystkie decyzje sędziego i nie obrażają drużyny przeciwnej.

8. Rodzice nie podważają autorytetu trenera i władz Klubu, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera lub władz Klubu.

9. Trener i władze Klubu są otwarci na wszelkie uwagi, propozycje czy pomoc – zawsze są do dyspozycji rodziców i można z nimi porozmawiać.