Szkółka piłkarska

Rodziców chcących zapisać swoje dzieci do szkółki piłkarskiej informujemy, że można tego dokonać u trenerów prowadzących każdy rocznik przed przyjściem na trening.

 • Trampkarze starsi (rocznik 2002)
 • trener: Robert Gilarski (kontakt: 667-111-535)
 • strona drużyny: jks-2002.futbolowo.pl
 • Trampkarze młodsi (rocznik 2003)
 • trener: Janusz Kaltenberg
 • Młodzicy starsi (rocznik 2004)
 • trener: Bartosz Piela (kontakt: 502-536-609)
 • strona drużyny: jks.futbolowo.pl
 • Młodzicy młodsi (rocznik 2005)
 • trener: Bartosz Piela (kontakt: 502-536-609)
 • strona drużyny: jks.futbolowo.pl
 • Orliki starsze (rocznik 2006)
 • trener: Patryk Krzeptoń (kontakt: 667-625-294)
 • Orliki młodsze (rocznik 2007)
 • trenerzy: Jakub Kaganek (kontakt: 793-792-877), Kamil Kłusek (kontakt: 535-555-930)
 • strona drużyny: www.facebook.pl/jks2007jaroslaw

REGULAMIN SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ

1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający zgodę rodziców i aktualne badania lekarskie.

2. Każdy zawodnik i jego rodzice zobowiązani są do dbania o dobre imię Klubu i poszanowanie Jego tradycji, zarówno na terenie obiektów sportowych, jak i poza nimi.

3. Każdy nowy zawodnik przyjmowany jest na okres próbny 2 miesięcy, po którym trener ocenia jego przydatność do gry w klubie.

4. Zespół liczy maksymalnie 25 zawodników – zawodnicy poddawani są ciągłej selekcji – brak postępów w grze może być powodem odsunięcia od treningów.

5. Każdy zawodnik i jego rodzice zobligowani są do usprawiedliwiania nieobecności na treningach; powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności mogą być podstawą o usunięcia z drużyny.

6. Zawodnicy powinni mocno dążyć do podnoszenia swoich umiejętności piłkarskich i wiedzy szkolnej; zaniedbanie obowiązków szkolnych może stanowić podstawę do zawieszenia w prawach zawodnika.

7. W czasie meczów rodzice zawodników zachowują się kulturalnie, akceptują wszystkie decyzje sędziego i nie obrażają drużyny przeciwnej.

8. Rodzice nie podważają autorytetu trenera i władz Klubu, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera lub władz Klubu.

9. Trener i władze Klubu są otwarci na wszelkie uwagi, propozycje czy pomoc – zawsze są do dyspozycji rodziców i można z nimi porozmawiać.