Szkółka piłkarska

Rodziców chcących zapisać swoje dzieci do szkółki piłkarskiej informujemy, że można tego dokonać u trenerów prowadzących każdy rocznik przed przyjściem na trening.

 • Juniorzy starsi (roczniki 1999-2000)
 • trener: Jacek Mikłasz (kontakt: 508-299-663)
 • strona drużyny
 • Juniorzy młodsi (roczniki 2001-2002)
 • trener: Michał Blok (kontakt: 575-598-339)
 • strona drużyny
 • Trampkarze starsi (rocznik 2003)
 • trener: Stanisław Kowalik (kontakt: 792-672-525)
 • Trampkarze młodsi (rocznik 2004)
 • trener: Bartosz Piela (kontakt: 502-536-609)
 • Młodzicy starsi (rocznik 2005)
 • trener: Bartosz Piela (kontakt: 502-536-609)
 • strona drużyny
 • Młodzicy młodsi (rocznik 2006-2007)
 • trener: Piotr Czopik (kontakt: 600-465-701)
 • strona drużyny
 • Orliki młodsze (rocznik 2008)
 • trener: Damian Urbanik (kontakt: 502-244-372)
 • strona drużyny
 • Żacy (roczniki 2009-2010)
 • trener: Damian Urbanik (kontakt: 502-244-372)
 • strona drużyny

REGULAMIN SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ

1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający zgodę rodziców i aktualne badania lekarskie.

2. Każdy zawodnik i jego rodzice zobowiązani są do dbania o dobre imię Klubu i poszanowanie Jego tradycji, zarówno na terenie obiektów sportowych, jak i poza nimi.

3. Każdy nowy zawodnik przyjmowany jest na okres próbny 2 miesięcy, po którym trener ocenia jego przydatność do gry w klubie.

4. Zespół liczy maksymalnie 25 zawodników – zawodnicy poddawani są ciągłej selekcji – brak postępów w grze może być powodem odsunięcia od treningów.

5. Każdy zawodnik i jego rodzice zobligowani są do usprawiedliwiania nieobecności na treningach; powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności mogą być podstawą o usunięcia z drużyny.

6. Zawodnicy powinni mocno dążyć do podnoszenia swoich umiejętności piłkarskich i wiedzy szkolnej; zaniedbanie obowiązków szkolnych może stanowić podstawę do zawieszenia w prawach zawodnika.

7. W czasie meczów rodzice zawodników zachowują się kulturalnie, akceptują wszystkie decyzje sędziego i nie obrażają drużyny przeciwnej.

8. Rodzice nie podważają autorytetu trenera i władz Klubu, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera lub władz Klubu.

9. Trener i władze Klubu są otwarci na wszelkie uwagi, propozycje czy pomoc – zawsze są do dyspozycji rodziców i można z nimi porozmawiać.